WHAT TIME IS IT?

Tài nguyên dạy học

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

WHAT'S TODAY?

WHAT NEWS IS TODAY ?

Gốc > Bài viết > Hình ảnh hoạt động >

My little angel!

cu_nhan_nhi._500

                                            CỬ NHÂN NHÍ.

be_ngoan_500

MY LITTLE ANGEL is in grade 5 this  school year ( 2010 - 2011 ). She has been being a good student for four years. She is a hard-working pupil. We are very proud of her.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Quốc Tịch @ 00:28 30/06/2010
Số lượt xem: 493
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML